ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ SPA CHUYÊN NGHIỆP

Nhân sự trong Spa đóng vai trò như thế nào? Để một Spa hoạt động thành công và đông khách thì hơn 80% là do yếu tố con người, chính vì vậy yếu tố con người đóng vai trò “cực...
Xem thêm